2983 , A61

Mã Sản Phẩm: 2983
Chất Liệu: thun 4c, 100% cotton, vải chính phẩm cao cấp, HÀNG LOẠI 1
Tình Trạng: Hết hàng
Dành cho: bé gái
Giá sỉ: 103.000 VNĐ
Size 1 (9-10kg), cao 75-80cm
Size 2 (10-11kg), cao 85-90cm
Size 3 (11-12kg), cao 90-95cm
Size 4 (13-14kg), cao 95-100cm
Size 5 (15-16kg), cao 100-105cm
Size 6 (17-18kg), cao 105-110cm
Size 7 (19-21kg), cao 110-115cm
Size 8 (22-24kg), cao 115-120cm
Size 9 (25-27kg), cao 120-125cm
Size 10 (28-30kg), cao 125-130cm
Size 11 (31-33kg), cao 130-132cm
Size 12 (34-36kg), cao 133-135cm
Size 13 (37-38kg), cao 136-138cm
Size 14 (39-40kg), cao 139-141cm
Size 15 (41-42kg), cao 142-144cm
Size 16 (43-44kg), cao 145-147cm
Size 18 (45-46kg), cao 148-150cm
size 20 (47-48kg), cao 151-153cm
Size 22 (49-51kg), cao 154-156cm
Size 24 (52-54kg), cao 157-159cm
Size 26 (56-58kg), cao 160-162cm
Size 28 (59-60kg), cao 163-165cm
Size 30 (61-63kg), cao 166-168cm
Số Lượng:
Thông Tin Chung
đang cập nhật...