1046, T53

Mã Sản Phẩm: 1046-size 15,18
Chất Liệu: thun 4c, VẢI LOẠI 1
Tình Trạng: Còn hàng
Dành cho: bé trai
Giá SALE: 112.000 VNĐ
Size sơ sinh (8-9kg, Số đo ngang ngực áo : 24-25 cm)
Size 1: 10kg (Số đo ngang ngực áo : 26-27 cm)
Size 2 : 10-11kg (Số đo ngang ngực áo: 28-29 cm)
Size 3 : 11-12kg (Số đo ngang ngực áo: 29-30 cm)
Size 4 :13-14kg (Số đo ngang ngực áo: 30-31 cm)
Size 5 : 15-16kg (Số đo ngang ngực áo: 31-32 cm)
Size 6 : 17-18kg (Số đo ngang ngực áo: 32-33 cm)
Size 7: 19-21kg (Số đo ngang ngực áo: 33-34cm)
Size 8 : 22-24kg (Số đo ngang ngực áo: 34-35 cm)
Size 9 : 25-27kg (Số đo ngang ngực áo: 35-36 cm)
Size 10 : 28-30kg (Số đo ngang ngực áo: 36-37 cm)
Size 11 : 31-33kg (Số đo ngang ngực áo: 37-38 cm)
Size 12 : 34-36kg (Số đo ngang ngực áo: 38-39 cm)
Size 13 :37-38kg (Số đo ngang ngực áo: 39-40 cm)
Size 14 : 39-40kg (Số đo ngang ngực áo: 40-41 cm)
Size 15 : 41-42kg (Số đo ngang ngực áo: 41-42cm) - còn:1 sản phẩm
Size 16 : 43-44kg (Số đo ngang ngực áo: 42-43 cm)
Size 18 : 45-46kg (Số đo ngang ngực áo: 43-44 cm) - còn:1 sản phẩm
size 20 : 47-48kg (Số đo ngang ngực áo: 44-45 cm)
Size 22 : 49-50kg (Số đo ngang ngực áo: 45-46 cm)
Size 24 : 51-52kg (Số đo ngang ngực áo: 46-47 cm)
Size 26 : 53-54kg (Số đo ngang ngực áo: 47-48 cm)
Size 28 : 55-56kg (Số đo ngang ngực áo: 48-49 cm)
Size 30 : 57-58kg (Số đo ngang ngực áo: 49-50 cm)
size 32 : 59-60kg (Số đo ngang ngực áo: 50-51 cm)
Số Lượng:
Thông Tin Chung
đang cập nhật...